PALVELUALUEET


 • Strateginen suunnittelu ja johtaminen
 • Kasvu, kansainvälistyminen ja vienti
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Johtajien henkilökohtaiset menestysvalmiudet

PALVELUMUODOT


 • Avoimet koulutusohjelmat ja seminaarit yllä listatuilla palvelualueilla
 • Yrityskohtaiset räätälöidyt koulutusohjelmat yllä listatuilla alueilla
 • Stratgeiakonsultointi ja tuki strategian jalkauttamisessa ja toteuttamisessa
 • Executive MBA ohjelma henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen
 • Success coaching - Uusi palvelu henkilökohtaisten menestysvalmiuksien kehittämiseen

STRATEGIAN STRESSITESTI


Huippuosaajien toteuttama strategidiagnoosi- ja sparrausapu ylimmälle johdolle ja hallitukselle Ainutlaatuinen mahdollisuus saada strategianne kokeneiden asiantuntijoiden arvioitavaksi. Tarjoamme strategiaanne uusia näkökulmia ja niin sanotun ”toisen mielipiteen”. Teemme yrityksellenne räätälöidyn strategian stressitestin joustavasti ja luottamuksella. Arvioinnista vastaavat vuorineuvos Lasse Kurkilahti ja professori Toivo Äijö  CEO, Top Trainers Group. Heillä on pitkä ja monipuolinen käytännön kokemus vaativasta strategiatyöstä, jota tukee myös vahva teoreettinen tausta. Arvioijilla on käytettävissään myös eri alojen erikoisasiantuntijoita.

 • Strategian esittely ja läpikäyminen yritysjohdon kanssa
 • Strategian arviointi ja kehityssuositukset (kirjallinen raportti)
 • Yhteinen strategia-arvioinnin ja kehityssuositusten läpikäynti

KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN STRATEGIASPARRAUS


Uusi menestysstrategia alansa johtavalle, globaalisti toimivalle suomalaisyritykselle Lähtökohta: Yrityksen oma arvio lähtökohtatilanteesta: “Yrityksemme kilpailukyky alkoi heiketä globalisaation myötä.  Tuotesortimentti oli osoittautumassa liian laajaksi, kustannustaso liian  korkeaksi ja strategia liian yleisluontoiseksi. Suuret, kansainväliset kilpailijat  tutkivat jo kulissien takana akvisition mahdollisuuksia.”  Strategia- ja sparraussessioiden  tuloksena yritys sai uudet, terävät yhtymä-strategian  ja  yksikkötason  kilpailustrategiat sekä yksilöidyt kehitystoimenpiteet. Syntyi yhteinen  strategiaterminologia ja suunnittelumalli. Yritys sai lisää energisyyttä ja  sitoutumista strategiaan kautta organisaation. Lopputuloksena tulos kääntyi nousuun.

KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUS


Keskikokoisen suomalaisyrityksen kilpailustrategian jalostaminen ja jalkauttaminen Lähtökohta: Yrityksen tuotteiden kysyntä lähialueiden markkinoilla oli  lupaava. Kilpailu oli kuitenkin kiristymässä, ja tulokset odotettua  alhaisemmat.  Tulokset yhteistyöstä Top Trainersin kanssa:  Koko henkilökunnan  yhteistyönä syntyi uusi, kirkkaampi koko organisaation sisäistämä strategia.  Samalla tavoitteisiin sitoutuminen ja motivaatiotaso parani. Lopputuloksena  yrityksen kilpailuasema markkinoilla vahvistui.


JOHDON KOULUTUS


Uuden johtajasukupolven valmentaminen globaalisti toimivalle yritykselle Lähtökohta: Globaalisti toimiva yritys oli tehnyt useita akvisitioita eri maissa. Ylin johto oli ”harmaantumassa” ja yrityksellä oli vaikeuksia löytää kyvykkäitä seuraajia. Keskijohdon osaaminen oli hyvin vaihtelevaa ja eritasoista eri maissa. Tulokset yhteistyöstä Top Trainersin kanssa: Yritykselle kehitettiin sisäinen johdon akatemia. Sen tuloksena johdon kyvyt ja valmiudet vahvistuivat ja syntyi yli sadan potentiaalisen johtajan pooli sekä toimiva yksiköiden välinen sisäinen verkosto. Johdolle syntyi yhteinen näkemys strategiasta ja vahva sitoutuminen tavoitteisiin.

ICT-KONSULTOINTI


Kasvu- ja kansainvälistymisstrategia uudelle ict-tuotteelle Lähtötilanne: Yritys oli kehittänyt lupaavia ja uniikkeja ict-palveluita ja konsepteja, jotka menestyivät jo Suomen markkinoilla. Niillä tuntui olevan kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla. Alalla oli jo suuria kansainvälisiä toimijoita. Yrityksellä oli rajatut resurssit ja vähän kansainvälistä kokemusta. Kehitysprojektissa käytiin läpi yrityksen lähtökohtatilanne sekä kasvu- ja kansainvälistymisstrategian laatimiseksi tarvittava tieto. Kävi ilmi, että yrityksen tuotekonsepti ei ollut vielä valmis. Se keskittyi liikaa teknologiseen osaamiseen, eikä asiakashyöty ollut tarpeeksi kirkas. Tämä vaikeutti kohdeasiakaskunnan määrittelyä ja brändin ja viestinnän määrittelyä. Tuloksena yrityksen tuotekonsepti, imago ja strategian ydin kirkastuivat. Sen jälkeen oli helpompaa laatia käytännön toimintasuunnitelmat, etsiä tarvittavat yhteistyökumppani ja järjestää jakelu. Projektin aikana yritys onnistui jo luomaan menestyksekkäät ensikontaktit.

Yhteistyökumppanimme

Lisätietoa: 3L Education

Yrityksemme toimivat yhteistyökumppaneina konsultoinnin ja koulutuksen alueilla. 3L Education Oy tarjoaa koulutusta rakennetun ympäristön kehittämiseen työympäristöjohtamisen, suunnittelun, rakennuttamisen, kiinteistökehittämisen ja johtamisen alueilla. Yhteisenä projektina on Kiinteistö- rakennus- ja projektiliiketoiminnan Emba -koulutus.